Podpora

ŠKOLENÍ
Naše společnost zve své zákazníky, potenciální zákazníky, projektanty i další zájmové skupiny na školení vedená našimi zaměstnanci. A to vždy na začátku roku, před stavební sezonou, nebo pro zájemce i během sezóny.
Školení většinou tvoří jak teoretickou část, tak praktickou které v současné době více a více přidáváme na důležitosti. V teoretické části jsou předváděny informace o výrobcích a systémech, prezentují se novinky, jejich využití, účelnost a především výhody při aplikaci, které vedou k ekonomickým úsporám na stavbě. Nezbytným doplněním teoretické části jsou pak ukázky, instruktážní videa během aplikace či finální verze detailu či stavby.
Praktická část školení je tvořena ukázkami správného svařování asfaltových pásů s důrazem a poukázáním na možné chyby při aplikaci a jejich nápravě či jejich absolutní absenci a vyvarování se jich. Kapitola chyb je podstatnou částí praktického školení.
Vedle praktických ukázek svařování asfaltových pásů je část věnována právě novinkám s dílny SOPREMA. Můžeme se dozvědět více o stěrkových hydroizolačních systémech Alsan, řešení detailů pomocí Alsan Flashing. Samozřejmě pak syntetických hydroizolačních systémů na bázi PVC a především pak TPO.
Nedílnou součástí je pak asistence nebo naše účast na praktických školeních přímo na prováděné stavbě, kde naše zákazníky neučíme základnímu izolatérskému učení, ale vzdělání doplňujeme o naše postřehy či nápady na vylepšení pomocí nových materiálů.

Technická podpora pro projektanty
Společnost SOPREMA si vždy zakládala a vždy bude zakládat na odborné zdatnosti a poskytovanému technickému servisu svým zákazníkům. Jsme si vědomi skutečnosti, že mít pouze dobrý materiál, není v dnešní dostatečným nástrojem, ale pouze nutností.
Asistence našeho technického oddělení po celou dobu trvání projektu, tedy od prvotního záměru, přes zpracování projektu až po asistenci na stavbě a předávání stavby uživateli se stává nutnou součástí komunikace mezi Vámi a našimi specialisty.
Nabízíme bezplatný servis všem, především pak projektantům a architektům, kteří se dostávají ve svém profesním životě, při řešení projektů do situací, kdy je účelná spolupráce s dodavatelem stavebního materiálu, a to především při řešení standardních i nestandardních požadavků jejich klientů a investorů. Nabízí řešení na míru.
Bližší informace Vám sdělí obchodní nebo technický zástupce společnosti SOPREMA

Kontrola a údržba
Máte problémy s údržbou střechy v době jejího používání? Chcete poradit s optimálním řešením možných oprav na střechách v užívání? Chcete přenechat veškeré starosti se střechou na profesionálech s mnohaletými zkušenostmi? Chcete se vyvarovat laciným řešením „na jednu zimu“?
Nabídka spolupráce patří všem z Vás, které oslovili tyto otázky, a musíte dříve nebo později řešit problematiku údržby střešních plášťů. Především pak pro majitele a správce logistických center, majitele výrobních hal, obchodních center, průmyslových objektů či jiných.

Supervize
Stále častěji se z řad generálních dodavatelů i aplikačních firem setkáváme s kontrolou provedeného díla přímo na stavbě, a to od nás, dodavatelů stavebního materiálu. Důvodem požadavku od generálního dodavatele je získat určitou garanci dobře odvedené práce v souladu s naším technologickým manuálem, stejným důvodem je v zásadě i požadavek ze strany aplikační společnosti. Vedle požadavků našich zákazníků existuje i naše osobní snaha o kontrolu aplikace, s cílem předcházet případným nedorozuměním a nedostatkům, ať již jakkoliv vzniklým.
S poptávkou po supervizi se můžete obrátit na obchodně-technické zástupce naší společnosti, uvedené v kontaktech společnosti.