ALSAN FLASHING QUADRO

ALSAN FLASHING QUADRO je jednosložková polyuretanová pryskyřice pro aplikaci na detaily, rozhraní, a oplechování v souladu s nejvyšší kategorií namáhání ETAG 005.

Dokumenty ke stažení:

Technický list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Popis

Použití

ALSAN FLASHING QUADRO je hydroizolační pryskyřice, která se používá pro nátěry detailů, rozhraní, a oplechování bez použití plamene na tepelně citlivých podkladech mezi vodorovnými podlahovými plochami a svislými povrchy na střechách a budovách.

Aplikační podmínky

Teplota podkladu nebo okolního prostředí: min. 5 °C až max. 35 °C.

Vlhkost minerálních podkladů: max. 5 % hm./hm.

Vlhkost dřeva: 16 % obj./obj.

Atmosférická vlhkost: max. 80 %

Teplota podkladu musí být během aplikace a vytvrzování nejméně 3 °C nad rosným bodem.

 

Velikost balení

Nádoba 5 kg

Hliníkový sáček v plastové vaně, 5 kg

2x hliníkový sáček v plastové vaně, 1,5 kg