RESISTO 200 S4 P

RESISTO 200 S4 P je natavovací podkladní pás, pro mechanické kotvení nebo pro aplikaci jako plošně natavený, vyráběný z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS. Výztuž pásu je kompozitní z polyesteru a skelných vláken. Horní povrch pásu je pokryt spalitelnou fólií a spodní povrch je pískovaný.

Dokumenty ke stažení:

Technický list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Popis

Použití

RESISTO 200 S4 P je podkladní pás pro vícevrstvé střešní hydroizolační systémy, včetně použití jako podkladní vrstva do přitěžovaných a zelených střech. První vrstva v jednovrstvých hydroizolačních systémech spodní stavby. První nebo druhá vrstva vícevrstvých hydroizolačních systémů pod těžkým přitížením.

RESISTO 200 S4 P se mechanicky kotví k podkladu pomocí vhodných kotevních prvků, přesahy se svařují horkým vzduchem nebo plynovým hořákem. Pás je také možné plošně natavovat horkým vzduchem nebo plynovým hořákem jeho vrchní nebo i spodní stranou k napenetrovanému podkladu.

Rozměry

Tloušťka: 4,0 mm
Šířka: 1,0 m
Délka: 8,0 m

Balení: 30 rolí na paletě