RESISTO 250 S4 W

RESISTO 250 S4 W je natavovací vrchní pás, vyráběný z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS. Pás je vyztužený polyesterovou netkanou rohoží. Horní povrch pásu je pokryt posypem břidlice a spodní povrch je pokryt spalitelnou fólií.

Dokumenty ke stažení:

Technický list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Popis

Použití

RESISTO 250 S4 W je vrchní pás pro vícevrstvé střešní hydroizolační systémy, včetně použití do skladeb pod
přitížením. První vrstva v jednovrstvých systémech hydroizolací spodní stavby. Jako vrchní vrstva ve vícevrstvých
hydroizolačních systémech izolace spodní stavby.

RESISTO 250 S4 W se natavuje na podkladní pás nebo na podklad opatřený penetračním nátěrem. Natavení se
provádí po celém povrchu horkým vzduchem nebo plynovým hořákem.

Rozměry

Tloušťka: 4,0 mm
Šířka: 1,0 m
Délka: 8,0 m

Balení: 30 rolí na paletě