SOPRALENE FLAM JARDIN S4S

SOPRALENE FLAM JARDIN S4S je natavovací vrchní pás, vyráběný z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS. Pás je vyztužený polyesterovou netkanou rohoží. Horní povrch pásu je pokryt jemným pískem a spodní povrch je pokryt spalitelnou fólií. Hmota asfaltu obsahuje aditiva proti prorůstání kořenů dle normy EN 13948 (test FLL).

Dokumenty ke stažení:

Technický list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Popis

Použití

SOPRALENE FLAM JARDIN S4S je podkladní pás pro vícevrstvé střešní hydroizolační systémy, včetně systémů pod přitížením, pás je vhodný pro použití pod vegetační souvrství. Druhá vrstva ve vícevrstvých systémech asfaltových hydroizolací podzemních částí budov.

SOPRALENE FLAM JARDIN S4S se natavuje na podkladní pás nebo na podklad opatřený penetračním nátěrem. Natavení se provádí  plošně horkým vzduchem nebo plynovým hořákem.

Rozměry

Tloušťka: 4,0 mm
Šířka: 1,0 m
Délka: 8,0 m

Balení: 25 rolí na paletě