SOPRALENE FLAM S 180-35

SOPRALENE FLAM S 180-35 je natavitelný podkladní pás, je vyráběný z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS. Pás je vyztužený vložkou z netkané polyesterové rohože.  Horní povrch pásu je pokryt spalitelnou fólií, spodní povrch pásu je pokryt jemným pískem.

Dokumenty ke stažení:

Technický list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Popis

Použití

SOPRALENE FLAM S 180-35 je podkladní pás ve vícevrstvých střešních hydroizolačních systémech, včetně systémů pod přitížením a pod vegetační střechy. První vrstva v jednovrstvých hydroizolačních systémech izolace proti zemní vlhkosti. První nebo druhá vrstva ve vícevrstvých hydroizolačních systémech izolace proti vodě.

SOPRALENE FLAM S 180-35 se aplikuje natavením na napenetrovaný povrch, nebo na první vrstvu hydroizolace, navaření se provádí plošně použitím horkého vzduchu nebo plynového hořáku. Spodní strana pásu je uzpůsobena pro použití asfaltového lepidla zastudena nebo horkého asfaltu.

Rozměry

Tloušťka: 3,5 mm
Šířka: 1,0 m
Délka: 10,0 m

Balení: 25 rolí na paletě