SOPRALENE FLAM UNILAY

SOPRALENE FLAM UNILAY je natavitelný podkladní pás, je vyráběný z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS. Pás je vyztužený vložkou z netkaného polyesteru. Horní i spodní povrch je pokryt spalitelnou fólií.

Dokumenty ke stažení:

Technický list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Popis

Použití

SOPRALENE FLAM UNILAY je podkladní pás v jednovrstvých i vícevrstvých střešních hydroizolačních systémech, včetně systémů pod přitížením a pod vegetační střechy. První vrstva v jednovrstvých hydroizolačních systémech izolace proti zemní vlhkosti. První vrstva v jednovrstvých nebo druhá vrstva ve vícevrstvých hydroizolačních systémech izolace proti vodě.
SOPRALENE FLAM UNILAY se aplikuje natavením na napenetrovaný povrch, nebo na první vrstvu hydroizolace, navaření se provádí plošně použitím horkého vzduchu nebo plynového hořáku.

Rozměry

Tloušťka: 4,0 mm
Šířka: 1,0 m
Délka: 8,0 m

Balení: 30 rolí na paletě