SOPRALENE S FLAM 180-40

SOPRALENE S FLAM 180-40 je natavitelný podkladní pás, je vyráběný z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS. Pás je vyztužený vložkou z netkaného polyesteru. Horní povrch je pokryt posypem jemného písku, spodní povrch je pokryt spalitelnou fólií.

Dokumenty ke stažení:

Technický list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Popis

Použití

SOPRALENE S FLAM 180-40 je podkladní pás ve vícevrstvých střešních hydroizolačních systémech, včetně systémů pod přitížením a pod vegetační střechy. První vrstva v jednovrstvých střešních hydroizolačních systémech pod přitížením. První vrstva v jednovrstvých hydroizolačních systémech izolace proti zemní vlhkosti. První vrstva v jednovrstvých i druhá vrstva ve vícevrstvých hydroizolačních systémech izolace proti vodě.
SOPRALENE S FLAM 180-40 se aplikuje natavením na napenetrovaný povrch, nebo na první vrstvu hydroizolace, navaření se provádí plošně použitím horkého vzduchu nebo plynového hořáku. Horní strana pásu je uzpůsobena pro použití asfaltového lepidla zastudena nebo horkého asfaltu.

Rozměry

Tloušťka: 4,0 mm
Šířka: 1,0 m
Délka: 8,0 m

Balení: 30 rolí na paletě