SOPRAVAP STICK ALU FR 108

SOPRAVAP STICK ALU FR 108 je parotěsná zábrana se sníženou požární zátěží dle DIN 18234-1 s výhřevností < 10500 KJ/m2, samolepicí elastomerický asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníkové fólie dle DIN EN 13 970, jako prakticky parotěsná vrstva dle DIN 4108-3, odst. 3.1.6. (Sd > 1500 m). 

Dokumenty ke stažení:

Technický list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Popis

Použití

SOPRAVAP STICK ALU FR 108 se pokládá jako parotěsná zábrana dle platných technických pravidel pro projektování a provádění izolací polymerovými a asfaltovými pásy (abc Bitumenbahnen vdd e.V.), směrnic pro ploché střechy (ZvdH e.V.) a předpisů výrobců pro mechanicky kotvených a lepených střešních konstrukcí. Podle potřeby je nutno pracovat za podpory tepla. Podélné a příčné přesahy musí být před spojením čisté a uzavírají se stlačením.
SOPRAVAP STICK ALU FR 108 se rozbaluje a souběžně celoplošně lepí na horní vlnu ocelového trapézového profilu odstraněním silikonové fólie umístěné na dolní straně. Pásy se musí podélně a příčně překrývat v šířce minimálně 0,08 m. K docílení rovnoměrného přítlaku při zpracování doporučujeme použití středových roliček, na nichž jsou pásy navinuté. U spojů ve tvaru písmene T je nutné v rozích řezat pásy našikmo.

Rozměry

Tloušťka: 0,25 mm
Šířka: 1,08 m
Délka: 50,0 m

Balení: 30 rolí na paletě