MAMUT FIX S3

MAMUT FIX S3 je podkladní natavitelný pás, k mechanickému kotvení, vyráběný z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS. Pás je vyztužený kompozitní vložkou z polyesteru a skelných vláken. Horní povrch pásu je pokryt spalitelnou fólií a spodní povrch je pokryt posypem písku.

Dokumenty ke stažení:

Technický list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Popis

Použití

MAMUT FIX S3 je podkladní pás pro vícevrstvé střešní hydroizolační systémy, včetně použití pod přitížení a nebo ve vegetačních střechách. 

MAMUT FIX S3 se mechanicky kotví k podkladu v linii přesahu kotvícími prostředky, přesahy se svařují hořákem nebo horkým vzduchem. Pás se může k podkladu také plošně natavovat hořákem nebo horkým vzduchem svojí horní nebo spodní stranou. Spodní povrch je uzpůsobený pro možnost lepení bitumenových lepidel zastudena nebo horkého asfaltu.

Rozměry

Tloušťka: 3,0 mm
Šířka: 1,0 m
Délka: 10,0 m

Balení: 30 rolí na paletě