MAMUT VAP ALU S3

MAMUT VAP ALU S3  je parotěsnící pás natavitelný k podkladu, je vyráběný z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS. Pás je vyztužený vložkou z netkaného skelného vlákna a hliníkové fólie. Horní povrch pásu je pokryt posypem písku a spodní povrch je pokryt spalitelnou fólií.

Dokumenty ke stažení:

Technický list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Popis

Použití

MAMUT VAP ALU S3 je parotěsnící pás pro střešní pláště, včetně použití pod přitížením a nebo pod vegetační střechou.

MAMUT VAP ALU S3 se plošně natavuje hořákem nebo horkým vzduchem na napenetrovaný podklad. Horní strana pásu je uzpůsobena k možnosti použití lepidla na tepelnou izolaci aplikovaných zastudena nebo horkého asfaltu.

 

Rozměry

Tloušťka: 3,0 mm
Šířka: 1,0 m
Délka: 10,0 m

Balení: 30 rolí na paletě