MAMUT G200 S4 PF

MAMUT G200 S4 je podkladní natavitelný pás, k mechanickému kotvení, vyráběný z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS. Pás je vyztužený skelnou tkaninou. Horní i spodní povrch je pokryt spalitelnou fólií.

Dokumenty ke stažení:

Technický list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Popis

Použití

MAMUT G200 S4 je podkladní pás pro vícevrstvé střešní hydroizolační systémy, včetně použití pod přitížením a nebo ve vegetačních střechách. První nebo druhá vrstva v jednovrstvých i vícevrstvých systémech hydroizolací spodní stavby.

MAMUT G200 S4 se mechanicky kotví k podkladu v linii přesahu, přesahy se svařují hořákem nebo horkým vzduchem. Pás se může k podkladu také natavovat hořákem nebo horkým vzduchem na svůj spodní i horní povrch.

Rozměry

Tloušťka: 4,0 mm
Šířka: 1,0 m
Délka: 8,0 m

Balení: 30 rolí na paletě