MAMUT G200 S4

MAMUT G200 S4 je podkladní natavitelný pás, k mechanickému kotvení, vyráběný z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS. Pás je vyztužený skelnou tkaninou. Horní povrch pásu je pokryt spalitelnou fólií a spodní povrch je pokryt posypem písku.

Dokumenty ke stažení:

Technický list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Popis

Použití

MAMUT G200 S4 je podkladní pás pro vícevrstvé střešní hydroizolační systémy, včetně použití pod přitížením a nebo ve vegetačních střechách. První nebo druhá vrstva v jednovrstvých i vícevrstvých systémech hydroizolací spodní stavby.

MAMUT G200 S4 se mechanicky kotví k podkladu v linii přesahu, přesahy se svařují hořákem nebo horkým vzduchem. Pás se může k podkladu také natavovat hořákem nebo horkým vzduchem svojí horní stranou. Spodní strana pásu je uzpůsobena pro použití asfaltového lepidla zastudena nebo horkého asfaltu.

Rozměry

Tloušťka: 4,0 mm
Šířka: 1,0 m
Délka: 8,0 m

Balení: 30 rolí na paletě