MAMUT S3 P SI

MAMUT S3 P SI je natavitelný podkladní pás, je vyráběný z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS. Pás je vyztužený vložkou z netkané polyesterové rohože. Horní povrch pásu je pokryt spalitelnou fólií, spodní povrch je pokryt posypem písku a pásky asfaltu chráněnými spalitelnou fólií.

Dokumenty ke stažení:

Technický list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Popis

Použití

MAMUT S3 P SI je parotěsnící pás pro všechny druhy střešních hydroizolačních systémů včetně systémů pod přitížením a pod vegetační střechy. Je to podkladní pás pro všechny vícevrstvé střešní hydroizolační systémy včetně použití pod přitížením a nebo ve skladbách vegetačních střech.
MAMUT S3 P SI se natavuje spodním povrchem použitím hořáku nebo horkým vzduchem.

 

Rozměry

Tloušťka: 3,0 mm
Šířka: 1,0 m
Délka: 10,0 m

Balení: 25 rolí na paletě