RESISTO G200 S4 P

RESISTO G200 S4 P je natavitelný podkladní pás, vyráběný z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS. Pás je vyztužený skelnou tkaninou. Horní povrch pásu je pískovaný a spodní povrch je pokryt spalitelnou fólií.

Dokumenty ke stažení:

Technický list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Popis

Použití

RESISTO G200 S4 P je podkladní pás pro vícevrstvé střešní hydroizolační systémy, včetně použití jako podkladní vrstva do přitěžovaných a zelených střech. První vrstva v jednovrstvých a první nebo druhá vrstva ve vícevrstvých hydroizolačních systémech spodních staveb.

RESISTO G200 S4 P se aplikuje natavením plynovým hořákem nebo horkým vzduchem na první vrstvu hydroizolace nebo na podklad opatřený penetračním nátěrem. Pás může být také mechanicky kotven pomocí vhodných kotevních prostředků. Horní pískovaný povrch je vhodný k pro použití lepidel aplikovaných zastudena nebo k lepení horkým asfaltem.

Rozměry

Tloušťka: 4,0 mm
Šířka: 1,0 m
Délka: 8,0 m

Balení: 30 rolí na paletě