SOPRALENE 250 S4 PF

SOPRALENE 250 S4 PF je natavitelný podkladní pás, je vyráběný z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS. Pás je vyztužený vložkou z netkané polyesterové rohože.  Horní i spodní povrch pásu je pokryt spalitelnou fólií.

Dokumenty ke stažení:

Technický list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Popis

Použití

SOPRALENE 250 S4 PF je podkladní pás ve vícevrstvých střešních hydroizolačních systémech, včetně systémů pod přitížením a pod vegetační střechy. První vrstva v jednovrstvých systémech spodní stavby proti zemní vlhkosti. První nebo druhá vrstva ve vícevrstvých hydroizolačních systémech spodní stavby.

SOPRALENE 250 S4 PF  se aplikuje natavením na napenetrovaný povrch, nebo na první vrstvu hydroizolace, navaření se provádí plošně použitím horkého vzduchu nebo plynového hořáku.

 

Rozměry

Tloušťka: 4,0 mm
Šířka: 1,0 m
Délka: 8,0 m

Balení: 30 rolí na paletě