SOPRALENE 250 S5 P

SOPRALENE 250 S5 P je podkladní asfaltový pás modifikovaný SBS elastomerem

 

Dokumenty ke stažení:

Technický list

Popis

Popis

Použití

SOPRALENE 250 S5 P je pás podkladní pro vícevrstvé střešní hydroizolační systémy, včetně použití jako podkladní
vrstva do přitěžovaných a zelených střech.V jednovrstvých izolacích spodní stavby lze použít jako izolaci proti zemní
vlhkosti, ve vícevrstvých izolacích spodní stavby jako izolace proti vodě.

Rozměry

Tloušťka: 5,0 mm ± 0,3 mm
Šířka: 1,0 m
Rozměr role: 7,0 x 1,0 m

Balení: 30 rolí na paletě