SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W 4,8 mm

SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W / SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W 4,8 mm je vrchní asfaltový pás, který je
modifikovaný SBS elastomerem. Asfaltová hmota obsahuje aditiva proti prorůstání kořenů dle normy EN 13948
(FLL test).

 

Dokumenty ke stažení:

Technický list

Popis

Popis

Použití

SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W / SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W 4,8 mm je vrchní pás pro jednovrstvé i
vícevrstvé střešní hydroizolační systémy, včetně použití do skladeb pod přitížením, pás je vhodný pro použití pod
vegetační souvrství.
V jednovrstvých izolacích spodní stavby lze použít jako izolaci proti zemní vlhkosti, ve vícevrstvých izolacích spodní
stavby jako druhá vrstva – izolace proti vodě

Rozměry SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W

Tloušťka: 5,2 mm ± 0,3 mm
Šířka: 1,0 m
Rozměr role: 7,0 x 1,0 m

Balení: 25 rolí na paletě

 

Rozměry SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W 4,8 mm

Tloušťka: 4,8 mm ± 0,2 mm
Šířka: 1,0 m
Rozměr role: 7,0 x 1,0 m

Balení: 25 rolí na paletě