SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W

SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W je natavovací vrchní pás, vyráběný z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS. Pás je vyztužený polyesterovou netkanou rohoží. Horní povrch pásu je pokryt posypem břidlice a spodní povrch je pokryt spalitelnou fólií. Hmota asfaltu obsahuje aditiva proti prorůstání kořenů dle normy EN 13948 (test FLL).

Dokumenty ke stažení:

Technický list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Popis

Použití

SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W je vrchní pás pro vícevrstvé střešní hydroizolační systémy, pás je vhodný pro použití pod vegetační souvrství. Druhá vrstva ve vícevrstvých systémech asfaltových hydroizolací podzemních částí budov.

SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W se natavuje na podkladní pás nebo na podklad opatřený penetračním nátěrem. Natavení se provádí plošně horkým vzduchem nebo plynovým hořákem.

 

Rozměry

Tloušťka: 5,2 mm
Šířka: 1,0 m
Délka: 7,0 m

Balení: 25 rolí na paletě