SOPRALENE FLAM JARDIN

SOPRALENE FLAM JARDIN je natavovací vrchní pás, vyráběný z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS. Pás je vyztužený polyesterovou netkanou rohoží. Horní povrch pásu je pokryt posypem břidlice a spodní povrch je pokryt spalitelnou fólií. Hmota asfaltu obsahuje aditiva proti prorůstání kořenů dle normy EN 13948 (test FLL).

Dokumenty ke stažení:

Technický list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Popis

Použití

SOPRALENE FLAM JARDIN je vrchní pás pro vícevrstvé střešní hydroizolační systémy, včetně systémů pod přitížením, pás je vhodný pro použití pod vegetační souvrství. První vrstva v jednovrstvých systémech spodní stavby proti zemní vlhkosti. Druhá vrstva ve vícevrstvých hydroizolačních systémech spodní stavby.

SOPRALENE FLAM JARDIN se natavuje na podkladní pás nebo na podklad opatřený penetračním nátěrem. Natavení se provádí horkým vzduchem nebo plynovým hořákem.

Rozměry

Tloušťka: 3,9 mm
Šířka: 1,0 m
Délka: 8,0 m

Balení: 30 rolí na paletě