EP 5 PERFORMA PARKING

EP 5 PERFORMA PARKING  je natavovací vrchní pás, vyráběný z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS. Pás je vyztužený polyesterovou netkanou rohoží. Horní povrch pásu je pokryt posypem břidlice a spodní povrch je pokryt spalitelnou fólií.

Dokumenty ke stažení:

Technický list

Popis

Popis

Použití

EP 5 PERFORMA PARKING je vrchní pás pro jednovrstvý i vícevrstvý hydroizolační systém pod těžkou ochrannou vrstvu. Hydroizolační systém pod beton, železobeton na silniční a železniční mosty a na další betonové povrchy kde se předpokládá pojížděný provoz, například parkoviště a garáže.

EP 5 PERFORMA PARKING se natavuje na podkladní pás nebo na podklad opatřený penetračním nátěrem. Natavení se provádí po celém povrchu horkým vzduchem nebo plynovým hořákem.

Rozměry

Tloušťka: 5,2 mm
Šířka: 1,0 m
Délka: 7,0 m

Balení: 25 rolí na paletě