PYE G200 S4

PYE G200 S4 je podkladní asfaltový pás modifikovaný SBS elastomerem

 

Dokumenty ke stažení:

Technický list

Popis

Popis

Použití

PYE G200 S4 je pás podkladní pro vícevrstvé střešní hydroizolační systémy, včetně použití jako podkladní
vrstva do přitěžovaných a zelených střech.V jednovrstvých izolacích spodní stavby lze použít jako izolaci proti zemní
vlhkosti, ve vícevrstvých izolacích spodní stavby jako izolaci proti vodě. Pás lze použít i jako izolaci proti radonu.

Rozměry

Tloušťka: 4,0 mm ± 0,2 mm
Šířka: 1,0 m
Rozměr role: 8,0 x 1,0 m

Balení: 30 rolí na paletě