RESISTO S4 P

RESISTO S4 P je natavitelný podkladní pás, vyrobený z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS. Výztuž pásu je z netkaných skelných vláken. Horní povrch pásu je pískovaný a spodní povrch je pokryt spalitelnou fólií.

 

Dokumenty ke stažení:

Technický list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Popis

Použití

RESISTO S4 P je pás pro použití jako parozábrana do všech typů střešních systémů. Také pro použítí jako podkladní pás ve vícevrstvých střešních hydroizolačních systémech, včetně použití jako spodní hydroizolační vrstva do přitěžovaných a zelených střech. První vrstva v jednovrstvých i vícevrstvých hydroizolačních systémech podzemních částí budovy.

RESISTO S4 P se aplikuje plošným natavením k podkladu horkým vzduchem nebo plynovým hořákem.

Rozměry

Tloušťka: 4,0 mm
Šířka: 1,0 m
Délka: 8,0 m

Balení: 30 rolí na paletě