SOPRAJOINT

SOPRAJOINT  je speciální natavovací pás, vyráběný z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS. Pás je vyztužený polyesterovou tkaninou. Horní povrch pásu je pokryt 20cm pásem hliníkové fólie a je chráněn snímatelným silikonovým papírem. Na spodní straně je pokryt spalitelnou fólií.

Dokumenty ke stažení:

Technický list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Popis

Použití

SOPRAJOINT je pás pro provedení hydroizolace dilatačních spár v jednovrstvých i vícevrstvých hydroizolačních asfaltových systémech střech, včetně systémů pod přitížením a zelených střech. jednovrstvé i vícevrstvé střešní hydroizolační systémy, včetně systémů pod přitížením a zelených střech. Pás pro provedení hydroizolace dilatačních spár ve vícevrstvých i jednovrstvých systémech asfaltových izolací spodní stavby.

SOPRAJOINT se natavuje na podklad nebo na podkladní pás. Natavení se provádí horkým vzduchem nebo plynovým hořákem. Dále se položí jako separační a kluzná pod pás vrstva v pruhu 20cm z netkaného skla a nebo 15cm pruh měkké minerální vaty o tloušťce cca 3,5 cm.

Rozměry

Tloušťka: 4,2 mm
Šířka: 0,45 m
Délka: 10,0 m

Balení: 32 rolí na paletě